Arbeidsrett. Avskjed

Etter en konkret vurdering ble arbeidstakers urettmessige bruk av arbeidsgivers dataanlegg til nedlasting av pornografi, ikke ansett som grunnlag for avskjed eller oppsigelse. Arbeidsgiver hadde i lang tid kjent til forholdet uten å reagere.