Ligestilling. Løn. Bevis. Erstatning.

G som havde stilling som afdelingsleder i den sociale forvaltning hos kommunen A anlagde sag mod A om betaling af erstatning på grund af A’s overtrædelse af ligestillingsloven. G mente at hendes arbejde og arbejdet hos afdelingsingeniøren i den tekniske afdeling hos A var lige værdifulde. I en jobvurdering der blev foretaget i 1996, blandt andet af disse to jobs, blev de vurderet med det samme antal points. Dersom G hadde sandsynliggjort at hendes arbejde og arbjedet hos afdelinsingeniøren i teknisk afdeling var så ligeartet med henblik på indhold og ydre omfang, at hun var blevet forskelsbehandlet i lønvilkårene hos A i ligestillingslovens forstand, måtte A påvise at dette ikke var sket på grundlag af køn. Det lykkedes ikke A at påvise at der fandtes objektive og skellige årsager til lønforskellen. Den kendsgerning at der forelå forskellige kollektive overenskomster, kunne heller ikke retfærdiggøre forskellen i lønvilkår mellem mænd og kvinder i ligestillingslovens forstand. Derfor blev kravet fra G godkendt. Dissens.