Marknadsföring. Otillbörligt förfarande i näringsverksamhet. Saklegitimation

En näringsidkare som producerar företags- och branschinformationstjänster förbjöds att vid marknadsföringen av sina tjänster, vilka förekom både i tryckt form och i Internet, använda visst superlativuttryck där man påstod att näringsidkarens databas var den mest täckande och vidaste informationstjänsten för företag i Finland om man inte även specificerade innehållet i påståendet. En konkurrerande näringsidkare, som tillhandahöll motsvarande informationstjänster endast i Internet, hade rätt att yrka att användningen av uttrycket skulle förbjudas. (Omröstn.)

L om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 1 § och 2 §l

L om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden 3 §