Markedsføringsret. Produktanmeldelse.

En faglig organisation for kørelærere i Danmark ejer et selskab, som udgiver organisationens medlemsblad, og som sælger produkter til brug for kørelærere, herunder en cd-rom med teoriprøver til brug for køreelevers forberedelse til teoretisk køreprøve. Bladet anmeldte, da et andet selskab udgav en lignende cd-rom, denne med konklusionen «et dårligt køb». De to selskaber måtte anses som konkurrerende virksomheder, og anmeldelsen skulle vurderes på denne baggrund. Anmeldelsen fandtes vildledende og urimeligt manglefuld og egnet til at påvirke efterspørgslen, som da også var faldet efter anmeldelsen. Markedsføringsloven var overtrådt, og der blev tilkendt erstatning med DKK 150.000.