Forhandlerkontrakt. Ophævelse.

En bilforhandler var efter forhandlerkontrakten med importøren forpligtet til omhyggeligt at udføre alle de arbejder, der forlangtes af importøren i forbindelse med tilbagekaldelsesaktioner. I forbindelse med en indkaldelseskampagne vedrørende bremserør blev der til forhandleren indleveret en bil, der skulle have alle bremserørene udskiftet. Forhandleren købte bilen af kunden, solgte den – uden at have udskiftet bremserørene – til

en brugtvognsforretning, som lovede at skifte bremserørene, og indberettede til importøren, at bremserørene var udskiftet. Da importøren blev bekendt med forløbet, ophævede denne forhandlerkontrakten, hvilket fandtes berettiget.