Jämställdhet mellan könen. Gottgörelse.

Förvaltningsdomstolen hade med utnämningsbeslut, som fattats samma dag, utnämnt B och C till två tjänster som förvaltningssekreterare, vardera i samma löneklass. B och C hade varit mindre meriterade för uppgiften än A som var av motsatt kön och som också hade sökt tjänsterna. A hade på grund av förvaltningsdomstolens förfarande rätt till endast en gottgö-relse enligt 11 § lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. (Omröstn.)

L om jämställdhet mellan kvinnor och män 11 §