Kønsdiskrimination.

Ikke i strid med EU-direktiv af 19. december 1978 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring ved afgørelse om pensionstilkendelse til gifte eller samlevende personer, der ikke har haft fuldtidsbeskæftigelse, at tage hensyn til evnen til at arbejde i eget hjem, når den pågældende før invalidering havde valgt at udnytte sin arbejdsevne helt eller delvis på denne måde. (Dissens).