Erstatning. Transportrett. Ran av verditransport

En bank hadde avtale med et vekterselskap om verditransport. Etter ran av 30 M kr oppstod det tvist om verditransport der transportøren også overtar risikoen for varen, var en kombinert transport som ikke ble regulert av vegfraktloven. Høyesterett kom til at vegfraktloven fikk anvendelse på verditransporten, og at kravet mot vekterselskapet var foreldet etter foreldelsesfristen på ett år i lovens § 41. Lov 20. desember 1974 nr. 68 om vegfraktavtaler gjennomfører i norsk rett CMR-konvensjonen om internasjonale vegtransportavtaler, men omfatter også avtaler om innenriks transport.