Skadestånd. Kontraktsrätt. Transportavtal. Vårdslöshet

En chaufför som skulle köra en värdefull last från Finland till Milano hade anlänt till Italien från Schweiz och stannat för matrast på orten Pessano con Bornago. Han hade ca kl 19 lämnat lastbilen på en obevakad parkeringsplats nära den restaurant där han åt sin middag. Kl

20.30- tiden hade fordonet försvunnit och några timmar senare hittats tom. Skadan hade omedelbart förorsakats av den omständigheten att fordonet med sin värdefulla last hade lämnats på en obevakad parkeringsplats trots att bilen som visserligen varit låst inte var försedd med någon spärrapparat. Förfarandet hade avvikit från det man kan vänta sig av en erfaren och noggrann chaufför under ifrågavarande förhållanden. Chauffören ansågs dock inte ha förfarit grovt vårdslöst vilket enligt fast rättspraxis förutsätter likgiltighet och risktagande som närmar sig uppsåt. HD fäste uppmärksamhet bl.a. vid att ifrågavarande parkeringsplats bland chaufförerna i allmänhet hade ansätts vara säker och att chauffören medan han åt hade försökt iakttaga bilen.

L om vägbefordringsavtal 38 §