Transportret. Fragtføreransvar. NSAB 85.

Under transport af varer blev godset stjålet fra bilen, da den i weekenden var parkeret på en terminal. NSAB 85 var aftalt, og dennes § 4, stk. 2, måtte forstås således, at alene forsæt afskærer speditøren fra at påberåbe sig ansvarsbegrænsningen i § 21, litra a. Det var ikke godtgjort, at tyveriet var begået af medarbejdere hos vognmanden eller af andre personer, som vognmanden og dermed fragtføreren hæfter for, eller at skaden på anden måde var forvoldt af disse virksomheder eller nogen, de hæfter for, med forsæt. Ansvarsbegrænsningen kunne derfor påberåbes af såvel fragtfører over for transportkøber som vognmand over for fragtfører.