Transportret. Fragtføreransvar. CMR.

Fragtfører var ansvarlig for tab opstået ved røveri af lastvogn i Italien i 2000 under et ophold på et ubevogtet sted ved motorvejen mellem Rom og Napoli. Chaufføren havde til det italienske politi forklaret, at han holdt pause for at spise og hvile sig. Under retssagen i første instans forklarede han, at opholdet skyldtes et ondartet mavetilfælde. Han døde i 2003 af cancer med udgangspunkt i galdegangene. Udtalt, at der forelå bevisstrid om omstændighederne ved opholdet det ubevogtede sted, som måtte komme fragtføreren til skade ved anvendelse af CMR-loven. Det var herefter ikke godtgjort, at godsets bortkomst skyldtes forhold, som ikke kunne være undgået.