Kontraktsrett. Eiendomsmegling. Internasjonal privatrett

En norsk eiendomsmegler fikk i oppdrag å selge en eiendom i Sverige. Eiendommen ble ikke solgt i oppdragsperioden, men et bud ble akseptert innen sperrefristen løp ut. Kontrakt ble inngått etter utløpet av sperrefristen, og spørsmålet i saken var om handel i relasjon til eiendomsmeglingsloven § 4-2 var kommet i stand innen sperrefristen. Partene var enige om at kjøpsavtalen ble regulert av svensk rett som krever at avtale om kjøp av fast eiendom sluttes gjennom skriftlig avtale. Høyesterett kom til at bindende avtale da ikke var inngått innen sperrefristens utløp, og at megleren derfor ikke hadde krav på provisjon.