Arbets- och tjänstemannarätt - Entledigande från domartjänst

Fråga om förutsättningarna för entledigande av domare från sin tjänst på grund av förlust av arbetsförmåga kan inte bedömas enbart på grund av läkarutlåtanden. (Ärendet har refererats på svenska i finlex)

StatstjänstemannaL 46 § 2 mom