Kjøpsrett. Heving. Erstatning for indirekte tap

Det forelå hevningsrett for kjøp av et hårfjerningsapparat, idet markedsføringen feilaktig ga inntrykk av at det var effektivt på alle hårfarger, jf. kjøpsloven § 18 første ledd. Mangelen ble ansett vesentlig, jf. § 39, i forhold til det kjøperen var forespeilet. Hevningsretten var ikke tapt på grunn av sen reklamasjon. Mangelen ved hårfjerningsapparatet gjorde at også det samtidige kjøp av et massasjeapparat kunne heves på grunn av kjøpenes nære indre sammenheng. Kjøperen ble tilkjent erstatning for sitt indirekte tap – omsetningssvikt – idet hårfjerningsapparatet manglet egenskaper som måtte anses tilsikret, § 40 tredje ledd jf. § 67 annet ledd bokstav a og b.