Betalingsgaranti. Tidsbegrænsning.

Et selskabs garanti for en købers betaling af leverancer fra en sælger indeholdt en tidsbegrænsning, som måtte forstås som alene gående på forpligtelsens genstand, medmindre der var klare holdepunkter for, at tidsbegrænsningen angik forpligtelsens varighed. Garantien dækkede derfor leverancer faktureret i garantiperioden, også selv om kravet først blev rejst efter dennes udløb.