Opphavsrett. Tilgjengeliggjøring av musikkverk på Internett

Saken gjaldt krav på erstatning i medhold av åndsverkloven § 55 for utlegging av lenker på Internett til beskyttete musikkverk i mp3-format. Høyesterett tok ikke stilling til om utleggingen av lenker var å anse som tilgjengeliggjøring, jf. åndsverkloven § 2. Lenkingen ble imidlertid vurdert som erstatningsbetingende medvirkning til opplasternes ulovlige tilgjengeliggjøring av musikken, jf. § 55 jf. 54 bokstav a og d jf. § 45. Erstatningsansvar ble pålagt for tap påført plateprodusenter og artister.