Konkurs. Företagsinteckning

En företagsinteckning ansågs omfatta även den egendom, som anskaffats till konkursboet efter det borgenärerna fortsatt gäldenärens affärsverksamhet. Se HD:1976-II-69.