Immaterialret. Varemærker.

Ordene «tele» og «data» anset for almindeligt benyttede betegnelser for varer og tjenesteydelser i den branche, to virksomheder begge drev virksomhed indenfor. Den ene virksomheds benyttelse af disse ord i sit figurmærke kunne derfor ikke hindre den anden virksomheds benyttelse af de samme ord i sit figurmærke.