Erstatningsrett. Avkortning

En 17 1/2 år gammel jente ble hardt skadet (medisinsk invaliditet 48 %, 100 % uføretrygdet), da en bil i stor fart kjørte av veien. Høyesterett fant at skadelidte ved ikke å benytte bilbelte hadde utvist en uaktsomhet som etter sin art tilsa avkortning. På grunn av skadens omfang og sjåførens grovt uaktsomme kjøring som var den dominerende skadeårsak, ble erstatningen likevel ikke redusert.