Markedsføring. Loyalitetspligt.

En ansat salgschef i et firma, der solgte eksklusive hårprodukter til frisører, og en anden ansat i firmaet opsagde den 29. juni 2001 deres stillinger med fratræden 31. juli 2001. Den 1. august 2001 startede de to fratrådte i fællesskab en ny virksomhed i konkurrence med deres tidligere arbejdsgiver, som krævede erstatning af den fratrådte salgschef under anbringende af, at han allerede i foråret 2001, hvor hans omsætning lå væsentligt under den budgetterede, havde planlagt at starte konkurrerende virksomhed, hvilket havde påvirket hans arbejdsindsats negativt. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at den tidligere arbejdsgiver havde lidt noget tab som følge af handlinger, der måtte stride mod salgschefens loyalitetspligt over for firmaet under hans ansættelse.