Immaterialrätt. Upphovsrätt

En lärobok i språk innehöll en textdel och en separat ordlista. Ett bolag hade utan samtycke av dem som hade upphovsrätt till boken kopierat ordlistan på maskinläsbara disketter och börjat marknadsföra disketterna. Bolaget ansågs genom sitt förfarande ha kränkt upphovsrätten.

UpphovsrättsL 2 §