Forsikringsret. Ansvarsforsikring. Sikkerhedsforholdsregel.

En entreprenørvirksomhed, der udførte jordarbejde, havde en erhvervsansvarsforsikring, som betingede dækning af skader ved jordarbejder af, at sikrede inden jordarbejdets påbegyndelse bl.a. hos myndigheder og ledningsejere havde undersøgt, hvor eventuelle kabler og underjordiske ledninger er anbragt. Virksomheden havde antaget en graveentreprenør til at udføre jordboring, og graveentreprenøren havde over for virksomheden påtaget sig at undersøge, om der var kabler i jorden. Ved boring skete der skade på elkabler. Skaden var ikke dækket under forsikringen. Den nævnte betingelse var en sikkerhedsforskrift, hvorefter virksomheden selv skulle undersøge, hvilket ikke var sket, og det var ikke godtgjort, at tilsidesættelse af forskriften ikke var årsag til skaden. Forsikringsselskabet blev derfor frifundet for at dække skaden.