Familierett. Samværsrett. Daglig omsorg

Selv om jente på 10 år ønsket å bo hos mor, ble far tilkjent den daglige omsorgen. Denne løsningen ga best mulighet for stabilitet og kontakt med foreldrene.