Erstatningsrett. Lempning av erstatningsansvar

Spørsmål om lempning av erstatningsansvar for omfattende skade ved forsettlig framkalt bombeeksplosjon, jf. skadeserstatningsloven § 5-2. Regresskrav fra forsikringsselskaper på 285 M kr. Det var ikke grunnlag for å lempe ansvaret. Det dreidde seg om en planlagt handling hvor hensikten var å ødelegge.