Erstatningsret. Personskade.

Som følge af en lægefejl i 1994 blev en person invalideret og døde i 1999. Méngodtgørelse og erstatning for erhvervsevnetab blev ikke nedsat på grund af dødsfaldet 5 år efter fejlen, heller ikke under hensyn til, at erstatningen tilfaldt afdødes ægtefælle, der samtidig blev tilkendt forsørgertabserstatning (dissens).