Arbejdsret. Menneskerettigheder. Tørklædebegrundet afskedigelse.

Efter at have været ansat i et supermarked i 5 år meddelte en kvinde, at hun fremover – af religiøse grunde – ville bære et hovedtørklæde i strid med virksomhedens beklædningsreglement, hvis tørklædeforbud ansås for objektivt begrundet i hensynet til arbejdets udførelse. Kvindens deraf følgende afskedigelse ansås ikke for ulovlig forskelsbehandling eller i strid med EMK art. 9 om religionsfrihed.