Erstatning uden for kontraktforhold. Legemsbeskadigelse.

R fandtes ansvarlig for skade som A pådrog sig da et halvtag som var blevet anbragt på et torv i Reykjaviks centrum faldt ned. G havde fået tilladelse hos politiet til at holde et musikunderholdningsprogram på torvet og tilladelse fra R til at bruge torvet. Halvtaget som bestod af en jernkonstruktion og var beklædt med blå sejldug, var placeret over en scene som fandtes på torvet. Det var muligt at komme op på halvtaget af et sideliggende spisested og derfra op på halvtaget. Denne gang havde nogle unge som fulgte med i festivalet, klatret op på taget og ud på halvtaget. Da gav jernkonstruktionen sig med de følger at den forreste del af den faldt ned. A som stod under halvtaget fik et hovedstød og snitsår i hovedet foruden at forstuve nakken og ryggen. Det fandtes at ved opførelse af anlæg og andre indret-

ninger, som specielt er udfærdiget til brug ved forskellige slagt større sammenkomster, sådan som på dette torv, måtte man huske på tilbøjeligheden hos børn og unge at komme så tæt som muligt på artisterne og finde en plads hvorfra de bedst kunne se. Det var en nem sag at komme ud på halvtaget. I betragtning af disse forhold var det betænkeligt at lade halvtaget blive stående, når scenen under var ikke i brug, og andre scener blev brugt. Det havde været muligt at tage halvtaget ned uden støre besvær og fuld grund til at gøre det i de få tilfælde hvor forlystelser foregik på andre scener og store folkemængder var samlet sammen. Ved ikke at take halvtaget ned denne gang var der opstået en farlig situation på stedet og denne risiko var forudsigelig. Sikkerheden for personer var derfor ikke så tryg som påkrævet. Selv om en del af skylden kan lægges på de unge, som var impliceret, for A’s skade, så fandtes den også at skyldes uagtsomhed fra R’s side. I henhold til dette var erstatningsansvar lagt på R for A’s skade. Derimod fandtes G ikke at bære noget ansvar for A’s skade.