Erstatningsret. Produktansvar.

En skrotningsvirksomhed modtog kabelskrot, hvis plastik efter udtagning af kabler blev omdannet til granulat, som normalt blev anvendt til fremstilling af skiltefødder og gulvbelægning. Efter aftale med ejeren af en ridebane, der var til erhvervsmæssig anvendelse, blev et parti granulat udlagt på ridebanen. Det skete uden tilladelse fra miljømyndighederne, som krævede granulatet fjernet og deponeret. Højesteret fandt, at både skrotningsvirksomheden og ridebaneejeren havde handlet uforsvarligt ved uden tilladelse og uden nærmere undersøgelse at have udlagt granulatet på ridebanen, og at de derfor burde deles om at afholde udgifterne ved deponeringen.

Ridebaneejerens krav på refusion kunne ikke anses for omfattet af produktansvarsregler og de hertil knyttede forældelsesregler, som det ville være forældet efter.