Erstatningsret. Tagpapreparation.

Reparatør af tagpap opvarmede tagpappet med en gasflamme, som antændte tagkonstruktionen, hvorved der opstod brand med omfattende skader på ejendommen. Reparatøren havde ikke udvist fornøden omhu og forsigtighed og var derfor erstatningsansvarlig (dissens).