Arbejdsret. Aftaleret. Jagerpilot i flyvevåbnet bundet af tjenestepligterklæring

Jagerpilot i flyvevåbnet havde i 1987 som 19-årig afgivet en tjenestepligterklæring, hvorefter han skulle gennemgå pilotuddannelse i flyvevåbnet og forrette tjeneste, til han fyldte 33 år, dvs. i 13 år og 6 måneder. Han blev efter eget ønske – med henblik på ansættelse i luftfartsselskab – afskediget i 1999 på et tidspunkt, hvor der efter tjenestepligterklæringen manglede 17 måneders gavntjeneste. Tjenestepligten var led i en generel ordning fastsat med hjemmel i lov efter forhandling med de berørte personaleorganisationer, og der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte tjenestepligterklæringen efter aftalelovens ugyldighedsregler. Ved fratræden i utide skulle piloten herefter betale erstatning til forsvaret, og denne blev fastsat til DKK 440.000 ud fra en opgørelse af uddannelsesomkostninger på DKK 2.837.743 og 17 måneders tabt gavntjeneste efter endt uddannelse ud af 109,6 måneder ved opfyldelse af tjenestepligterklæringen.