Erstatning uden for kontrakt. Tjenesteydelse og personskade.

Rist på en overfladebrønd på en gårdsplads var ikke fastgjort, hvorfor den skred, da A trådte på den. A faldt og kom til skade. Den entreprenør, som havde etableret brønden, havde handlet uforsvarligt ved ikke at fastgøre risten og var derfor erstatningsansvarlig for personskaden som følge af faldet. Der var i relation til forældelse tale om ansvar for fejl ved en håndværksmæssig tjenesteydelse, ikke om ansvar for en defekt ved en leveret løsøregenstand.