Erstatning uden for kontrakt. Ansvar for tab påført det offentlige ved falsk politianmeldelse.

Ved at indgive falske anmeldelser understøttet af falske beviser blev A anset for årsag til og erstatningsansvarlig for, at nogle personer blev anholdt og varetægtsfængslet med urette, så det offentlige måtte betale DKK 1.058.863 i tortgodtgørelse og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m.v. til disse personer og DKK 813.492 i salær til deres forsvarere. A blev dømt til at erstatte det offentlige tabet på DKK 1.872.355.