Ansvar för vållande till annans död. Gångtrafikant.

Ett isblock hade fallit ned från ett tak och dödat en gångtrafikant. Genom att underlåta att ta bort snö och is, eller åtminstone spärra av gångbanan, ansågs den som åtagit sig att svara för snöskottning på taket ha gjort sig skyldig till vållande till annans död.

Lagrum: 3 kap. 7 § brottsbalken och 3 kap. 3 § ordningslagen (1993:1671).