Finanslån. Rentemarginforhøjelse.

En bank fandtes at have givet tilsagn om at yde et finanslån til et projekt omfattende bygning af tre skibe i hele projektets 20-årige løbetid, hvorfor der var tale om et låneforhold, som banken ikke til enhver tid kunne sige op. Der var fra starten aftalt en margin på 0,75 % p.a., og banken havde ikke forbeholdt sig at kunne ændre denne sats. Marginen måtte derfor anses for fast og kunne ikke forhøjes af banken, heller ikke med henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser.