Straffrätt. Förverkandepåföljd

En person som dömts till straff för två fall av grovt rattfylleri, och som även tidigare upprepade gånger gjort sig skyldig till talrika rattfylleribrott, dömdes att till staten förverka den personbil som han ägde och som varit föremål för rattfylleribrotten, eftersom de straff och körförbud som han dömts till tidigare inte hade fått honom att avhålla sig från nya rattfylleribrott och det var sannolikt att han även framdeles skulle göra sig skyldig till motsvarande brott, om bilen fick förbli i hans besittning. De ifrågavarande två grova rattfyllerierna hade begåtts i juni och juli 2003. Dessförinnan hade den åtalade efter att ha meddelats körförbud 2002 och 2003 gjort sig skyldig till två grova rattfyllerier och två rattfyllerier som han dömts för i juni 2003.

SL 10 kap 5 § 2 mom