Aftaleret. Ugyldighed.

På et tidspunkt, hvor en banks økonomi var så dårlig, at banklovgivningens betingelser for at drive bankvirksomhed ikke var opfyldt, udbød banken et obligationslån til optagelse af ansvarlig indskudskapital. Tegningsaftalerne blev tilsidesat som ugyldige – af flertallet med henvisning til aftalelovens § 36 om urimelige aftaler, mens mindretallet begrundede resultatet med urigtige forudsætninger.