Testamente. Arvskifte. Efterarv

Ett som arvskifte benämnt avtal mellan en efterlevande make och makarnas enda barn, tillika efterarvinge enligt testamente, ansågs inte innebära att barnet avstått från sin rätt till efterarv.

Lagrum: 9 kap. 5 § äktenskapsbalken och 3 kap. 2 § ärvdabalken.