Aktiebolag. Delgivning.

Delgivning med aktiebolag utan styrelse har inte ansetts kunna ske genom att handlingen överbringas till bolagets revisor.

Lagrum: 9 kap.12 § aktiebolagslagen (1975:1385) och 9 § delgivninglagen (1970:428).