Köp av lös egendom. Godtrosförvärv.

Ett bilföretag köpte en begagnad bil av ett annat bilföretag. Trots att köparen före det aktuella köpet i inte obetydlig omfattning gjort bilaffärer med säljaren, har det ansetts att köparen inte gjort ett godtrosförvärv, eftersom någon undersökning av säljarens rätt att förfoga över bilen inte företagits.

Lagrum: 2 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. Jfr Nord. Domss. 1975 s. 671.