Utvisning. Forholdsmessighet.

A som var kommet til Norge som kvoteflyktning i ung alder i 1989 og med klar tilknytning til Norge, ble utvist etter flere dommer for til dels svært alvorlig voldskriminalitet. Hensett til forbrytelsenes alvorlighetsgrad fant flertallet at utvisning ikke var uforholdsmessig og opprettholdt vedtaket. Dissens 3-2.