Udlændingeret. Udvisning. Varetægtsfængsling til sikring af udsendelse.

Irakisk statsborger var i 1996 for drab og drabsforsøg idømt 13 års fængsel og udvist for bestandig. Han blev prøveløsladt i juli 2003 og straks varetægtsfængslet for at sikre udsendelse til Irak, idet han ikke frivilligt ville medvirke til udsendelse, som var en forudsætning for prøveløsladelsen, og tvangsmæssig udsendelse ikke var mulig. Selv om han nu havde været fængslet i 11/2 år, og muligheden for udsendelse til Irak i den nærmeste fremtid måtte anses for usikker, tiltrådte Højesteret, at han fortsat skulle være fængslet, idet mindre indgribende foranstaltninger ikke kunne anses for tilstrækkelige til sikring af udsendelse.