Forsikringsret. Urigtige helbredsoplysninger.

Forsikringsselskabs ændring af personforsikring, så den ikke omfattede en invaliditetsydelse, var berettiget, da forsikringstager havde handlet uagtsomt ved tegningen ved ikke at oplyse om visse undersøgelser.