Arbeidsrett. Oppsigelse

Etter at en lærer var blitt fast ansatt og hadde tiltrått stillingen, viste det seg at han ikke oppfylte kravene for stillingen. Spørsmål om arbeidsforholdet måtte bringes til opphør etter arbeidsmiljølovens regler eller om det var tilstrekkelig å gjøre avtalerettslig ugyldighet gjeldende. Høyesterett kom til at reelle hensyn tilsa at arbeidsmiljølovens stillingsvernregler måtte anvendes etter tiltredelsen.