Bostadsrätt. Dold samäganderätt. Nyttjanderätt.

S.k. dold samäganderätt, som i rättspraxis har godtagits i vissa situationer av familjerättslig karaktär, har ansetts inte kunna uppkomma i en relation mellan två juridiska personer (bostadsrättsföreningar).
Jfr. NDoms. 1959 s. 404, 1980 s. 717, 1981 s. 308 och 1982 s. 359.