Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk Domssamling
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskriftet er en domssamling med kortreferater av relevante avgjørelser i de nordiske høyesteretter. Referatene, som også er tilgjengelige elektronisk, er ordnet emnevis og gir henvisning til hvor avgjørelsene finnes i fulltekst.

Samlingen gjør det på en enkel måte mulig å få oversikt over rettspraksis av felles nordisk interesse, og bidrar til at rettsanvendelsen i Norden blir mer ensartet. Tidsskriftet er et viktig ledd i arbeidet for å bevare og utvikle vår nordiske rettskultur.

Nordisk Domssamling har vært utgitt siden 1958, etter anbefaling fra Nordisk Råd, og retter seg i første rekke mot nordiske jurister.

Domssamlingen distribueres to ganger i året sammen med Tidsskrift for Rettsvitenskap.
Nordiske redaktører
Danmark: Børge Dahl, højesteretspræsident 
Finland: Gustav Bygglin, justitieråd 
Island: Karl Axelsson, højesteretsdommer 
Norge: Trond Dolva, høyesterettsdommer 
Sverige: Agneta Bäcklund, justitieråd 

Den norske redaktøren er hovedredaktør.

Redaksjonssekretær
Janicke Wiggen, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen
  • ISSN Online: 1504-3185
  • ISSN Print: 0029-1315
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon