Nordlyset har til alle tider engasjert oss mennesker. I tidligere tider var dette fargespillet for noen kulturer en kilde til inspirasjon, og for andre et varsel om ulykke og død. Men grunnforskning, ikke minst i Norge, har vist oss at nordlyset er et naturfenomen som oppstår i et nært samspill mellom jorden og solen. I denne artikkelen vil vi forklare hvordan nordlyset oppstår, og hvordan det utfolder seg på himmelen. Vi vil også ta et historisk tilbakeblikk og belyse hvordan nordlyset spilte en sentral rolle i tidligere mytologier og fortellinger. Deretter vil vi se nærmere på hvordan nordlyset de siste årene har lært oss mye nytt om vårt nære verdensrom. Når fargerikt nordlys danser over himmelen, er det på grunn av mye spennende fysikk i jordens nære nabolag. På Birkelandsenteret for romforskning (BCSS) ved Universitetet i Bergen prøver vi å avdekke nordlysets hemmeligheter, og i denne artikkelen vil vi rapportere om en rekke spennende forskningsresultater fra de siste årene.