Den globale oppvarmingen er kraftig forsterket i Arktis. I Arktis smelter også isen raskt, noe som gjør at mer sollys absorberes i det nylig isfrie havet. Men er absorpsjonen av sollyset årsaken til den alarmerende oppvarmingen i Arktis? Delvis, men her presenterer vi forskning som avslører at problemstillingen er mer kompleks enn som så. For eksempel gjør spesielle atmosfæriske forhold i Arktis, at oppvarming blir mer konsentrert ved overflaten og derfor sterkere der. Energitransport i atmosfæren fra sydlige breddegrader påvirker også klimaet i Arktis. For eksempel kan episoder med kraftig energitransport gi voldsom smelting av den arktiske sjøisen. I ekstrem-året 2012 smeltet sjøis i et område på størrelse med hele Vest-Europa, og i denne artikkelen diskuterer vi prosessene som forårsaket dette.