Fridtjof Nansens ekspedisjon med Fram over Polhavet (1893–96) ga et veldig løft for norsk havforsking, og resulterte i et sterkt skandinavisk miljø innen oseanografi og meteorologi. Arbeidene med observasjonene fra det djupe Polhavet bidro til ny kunnskap om havets fysikk – og ble opptakten til moderne klimaforståelse.