Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 215)
av Arne Skorping
(side 216-225)
av Markus Lindholm
Sammendrag

Mens livet i lyset har utløst et mangfold av former, farger og strukturer, er variasjonen mindre under bakken. I Norge kjenner man 19 arter av meitemark. Noen er generalister og finnes i mange slags jordsmonn, mens andre er sære spesialister med liten utbredelse. Enkelte lever faktisk bare på bunnen av tjern og elver. Men de ulike artene ligner hverandre en god del. I denne artikkelen blir leseren bedre kjent med den fascinerende og nyttige meitemarken.

(side 226-233)
av Amalie Skurtveit, Kristian Blindheim Lausund, Agnieszka Anna Gorzkowska-Sobas & Pascal D. C. Dietzel
Sammendrag

Metall-organiske rammeverk (fra engelsk metal-organic frameworks, MOF) er en ny type materialer som er lovende for mange forskjellige bruksområder. Et av disse er som beskyttelsesmaterialer som kan ufarliggjøre eller bryte ned farlige kjemikalier, og dermed forhindre personskader ved industriell bruk av disse eller ved lekkasjer og andre ulykker der mennesker kan bli eksponert for fare. I denne artikkelen beskriver vi to ulike MOF-er som ser ut til å egne seg svært godt til bruk i fremtidig verneutstyr, og vi forklarer hvordan de gunstige egenskapene deres kan forstås ut fra deres romlige struktur og kjemiske egenskaper.

(side 234-239)
av Venche Talgø, Inger Sundheim Fløistad, May Bente Brurberg, Isabella Børja, Ari Hietala & Martin Pettersson
Sammendrag

I august 2020 vart soppen Diplodia sapinea funnen på sterkt skadd vrifuru i Ås kommune i Viken. Tidlegare har det vorte gjort sporadiske funn av soppen på andre bartreartar i Noreg. Diplodia sapinea er vanleg i varmare strok på fleire kontinent, spesielt på furu. Truleg har klimaendringane gjort at soppen etter kvart har spreidd og etablert seg lenger nord, og han er no påvist fleire stadar i Skandinavia.

(side 240-241)
av Halldis Ringvold
Sammendrag

Denne typen salper finner man gjerne på sørligere breddegrader, og de kan bli over 15 meter lange! Nå er noen få eksemplarer funnet mellom Kristiansund og Bømlo. Kun tre arter Helicosalpa er beskrevet på verdensbasis, og ved hjelp av grasrotforskning håper vi nå på hjelp fra dykkere til å samle inn en liten vevsprøve fra alle de tre artene, til genetiske analyser.

(side 242-258)
av Gunvar Mikkelsen
Sammendrag

Professor Dave Goulson skal ha uttalt at mister vi insektene, så vil også alt annet kollapse. Store reduksjoner i mange av verdens dyre- og fuglebestander har blitt dokumentert i løpet av de siste tiårene. Når det gjelder insektene, den mest artsrike dyregruppen på jorden, har vi derimot store kunnskapshull. De siste årene har det imidlertid kommet en del alarmerende funn som viser sterkt fallende insektbestander, og den stadig voksende bekymringen handler nå ikke primært om enkeltarter av insekter – men snarere at totalmengden av insekter ser ut til å falle raskt mange steder.

Bokanmeldelse
(side 259-260)
av Gunvar Mikkelsen
Naturen 1920
Jordens indre som en kraftkilde
(side 261)
av Hans Reusch

6/2020 Årgang 144

www.idunn.no/natur

Redaktør

Professor Arne Skorping (biologi)

Redaksjonssekretær

Gunvar Mikkelsen (M.Sc.)

Redaksjon

Professor William Helland-Hansen (geologi)

Professor Knut Børve (kjemi)

Statsmeteorolog Jostein Mamen (meteorologi)

Professor Elling Ulvestad (immunologi)

Professor John-Arvid Grytnes (botanikk)

Førsteamanuensis Kjartan Olafsson (fysikk)

Nasjonalt redaksjonsråd

Professor emeritus Henning Knutsen, Universitetet i Stavanger (astronomi og fysikk)

Professor Rolf Anker Ims, UiT Norges Arktiske Universitet (arktisk biologi)

Forsker Markus Lindholm, NIVA, Oslo (limnologi)

Førsteamanuensis Lisbeth Charlotte Olsen, Oslo Metropolitan University (molekylærbiologi)

Grafisk produksjon

Trykk: 07 Media – 07.no

Sats: Tekstflyt AS

ISSN print: 0028-0887

ISSN online: 1504-3118

DOI: 10.18261/issn.1504-3118

© Universitetsforlaget 2020

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon