Lakselusen har spesialisert seg til å kunne leve på laksefisk. Selv om den tilsynelatende klarer dette ganske så bra, så er ikke samlivet deres fredfullt. Det pågår en kontinuerlig kamp mellom parasitt og vert, der lakselusen på snedig vis må lure seg unna faktorer i fiskens immunsystem. I denne artikkelen tar vi frem forstørrelsesglasset og prøver å forstå hvilke våpen som brukes av både vert og parasitt i denne kampen.